Groene-energie / Alternatieve of hernieuwbare energie

Soorten groene-energie

Er zijn vele vormen van groene-energie of ook wel hernieuwbare of alternatieve energie genoemd. De meeste van deze energievormen maken op de een of andere manier gebruik van zonlicht om energie op te wekken. Wind- en hydro-elektrische energie zijn het gevolg van een verschil in opwarming van het aardoppervlak welke uiteindelijk tot luchtverplaatsing en bijgevolg wind leidt. Zonne-energie is een directe omzetting van zonlicht naar energie door middel van zonnepanelen of zonnecollectoren. Bij biomassa wordt gebruik gemaakt van opgeslagen zonlicht in planten. Andere hernieuwbare energiebronnen die niet afhankelijk zijn van zonlicht is geothermische energie en getijdenenergie.

Zonne-energie

Deze vorm van energie hangt af van de energie die vrijkomt bij fusiereacties in de kern van de zon. Dit is mogelijk omdat de dichtheid en temperatuur van de kern er zeer hoog zijn. Deze energie kan nadien opgevangen en omgezet worden op verschillende manieren. De waaier aan mogelijkheden kunnen zijn;

  • Zonne-energie gebruiken voor warm water door middel van zonnecollectoren
  • Directe omzetting van zonne-energie tot elektrische energie door middel van zonnecellen of zonnespiegels

Spijtig genoeg zijn deze momenteel nog onvoldoende om onze volledige energievraag te voorzien.

Windenergie

De beweging van de atmosfeer wordt gedreven door een verschil in temperatuur van het oppervlak van de aarde. Dit ontstaat door variërende temperaturen van het aardoppervlak wanneer zonlicht hierop invalt. Windenergie kan gebruikt worden om water te verpompen of om elektriciteit op te wekken. Hiervoor is echter een grote oppervlakte nodig om een noemenswaardige hoeveelheid energie op te wekken.

Hydro-elektrische energie

Deze vorm maakt gebruik van de potentiële zwaartekracht van water gelegen op een bepaalde hoogte. De meeste van de beschikbare locaties voor hydro-elektrische dammen worden momenteel al gebruikt.

Biomassa

Dit is de term die de opgeslagen energie in planten aanduidt. Energie in deze vorm wordt veelvuldig gebruikt in alle delen van de wereld. Spijtig genoeg is de meest gebruikte vorm het verbranden van hout/bomen voor warmte. Dit verbrandingsproces zorgt dat een grote hoeveelheid aan CO-gas in de atmosfeer terecht komt. Dit zorgt op zijn beurt tot een verminderde luchtkwaliteit in verschillende gebieden. Enkele van de meer recentere vormen van biomassa is de productie van methaangas en methanol die gebruikt wordt als brandstof voor voertuigen en elektriciteitscentrales.

Waterstof en brandstofcellen

Dit zijn strikt genomen geen hernieuwbare energiebronnen maar deze zijn overvloedig aanwezig en hebben een lage graad van uitstoot/vervuiling. Waterstof kan verbrand worden als brandstof –typisch in een voertuig- met alleen water als verbrandingsproduct. Deze brandstof kan een merkbare verbetering op gebied van uitstoot en luchtkwaliteit teweegbrengen. Daarnaast kan de waterstof gebruikt worden in brandstofcellen welke gelijkaardig zijn aan batterijen, om een elektrische motor aan te drijven. In beide gevallen is zeer veel energie nodig voor de productie van voldoende waterstof. Door de nodige hoeveelheid energie voor de productie van waterstof zal de vervuiling zich verplaatsen van de steden naar de elektriciteitscentrales. Momenteel zijn er enkele beloftevolle productiemethoden om waterstof te produceren door middel van zonne-energie. Deze kunnen het plaatje drastisch veranderen.

Geothermische energie

In sommige gebieden is de geothermische gradiënt (toename van de temperatuur met de diepte) hoog genoeg om te gebruiken tot de productie van elektrische energie. Dit is echter slechts mogelijk in een beperkt aantal gebieden op aarde. Daarnaast kan de aardwarmte ook gebruikt worden in combinatie met warmtepompen om gebouwen in de winter op te warmten en in de zomer af te koelen. Deze vorm van energie kan gebruikt worden om de nood aan elektrische energie te verminderen maar niet om elektriciteit op te wekken.

Andere vormen van energie

Bovenstaande lijst van mogelijke vormen van hernieuwbare energie is niet limitatief, zo is er ook nog getijdenenergie en zullen naar gelang de tijd nog vormen bij komen.

Nieuwste artikels

Vocht bestrijden

Invloed vocht op mens en woning Vochtproblemen in een woning hebben niet alleen invloed op de woning zelf maar hebben ook een nadelige invloed op de bewoners als dusdanig. Een te vochtige binnenklimaat zal naast verschillende lichamelijke ongemakken ook de…
Meer lezen...