Home / Aardgas

Aardgas

Aardgas is net zoals aardolie een van de klassieke, fossiele brandstoffen die men al jaren lang gebruikt als energievorm. Het ontstaat tijdens hetzelfde chemische proces dat men gebruikt om aardolie te winnen uit ruwe olie. Ook aardgaskan men bij het boren naar aardolie stoten op aardgas, maar ook in andere aardlagen kan men dit natuurlijk gas terugvinden. Qua vervuiling van fossiele brandstoffen is aardgas een van de schoonste soorten. Het is een doodzonde dat men in sommige landen nog net als vroeger bij ons het gas gewoon verbrand als men het vind bij de ontginning van aardolie. Men beschouwde het toen als een afvalproduct en verbrandde het gewoonweg. Toch is dit in vele gevallen beter dan het gas gewoon te laten ontsnappen in de atmosfeer. Het methaan in aardgas is namelijk 21 keer zo schadelijk en invloedrijk op het broeikasprobleem in vergelijking met kooldioxide. Bovendien komt er bij de verbranding van aardgas geen roet of as vrij wat natuurlijk de natuur ten goede komt.

Aardgas wordt voornamelijk gebruikt voor de verwarming van huizen en in het verleden als brandstof om op te koken. Met de jaren is het totale verbruik van aardgas gedaald doordat men woningen beter is gaan isoleren of omdat men is overgestapt naar energiezuinigere vormen van energie en verwarming. De prijzen van aardgas zijn desondanks de laatste jaren toch gestegen, al is dit niet al te sterk geweest. Bij de verbranding van aardgas komt er in het algemeen vrij veel energie vrij die kan worden gebruikt om te verwarmen. Deze energiesoort wordt de laatste jaren minder en minder aangemoedigd, grotendeels omdat ze een grote bijdrage levert tot het broeikaseffect. Daarom dan ook dat men de laatste jaren probeert om aardgas te vervangen door biogassen. Deze hebben namelijk een aanzienlijk lagere uitstoot en zijn tevens makkelijker te beheren en op te slaan. Ook probeert men al enige tijd af te stappen van fossiele brandstoffen, waaronder aardgas, om het broeikaseffect tegen te gaan.

Het gas zelf bestaat grotendeels uit methaan, een van de schadelijkste broeikasgassen, en daarom dan ook dat men dit gas beschouwd als vervuilend en slecht voor het milieu. Bij de verbranding van aardgas komt er per kubieke meter ongeveer 1,8 kilogram CO2 vrij. Dit is enkel rekening houdend met de CO2 die vrijkomt bij de verbranding. In de praktijk voegt men er vaak nog de vrijgekomen of geproduceerde CO2 bij die men verkrijgt bij de opslag, het transport en het reinigen. Dit doet men enkel en alleen omdat men dit ook doet bij biobrandstoffen. Het is niet meer dan begrijpelijk dat men hetzelfde doet bij fossiele brandstoffen. In Vlaanderen wordt aardgas verspreid door de beheerder Eandis en in Nederland gebeurt dit door de Nederlandse Gasunie. Zij krijgen hun gas voornamelijk uit winning onder Nederlandse bodem en via Oostbloklanden. Bent U toch nog geïnteresseerd in aardgas? Dan kan U altijd terecht bij de laatstgenoemde bedrijven. Zij zullen U verder helpen inzake de plaatsing, aansluiting en de kosten van een aardgasaansluiting. Toch overweegt U beter gebruik te beginnen maken van biogassen, aangezien deze groene energie leveren. Dit is goed voor zowel het milieu als de toekomst van de komende generaties.

Top