Home / Aardgas / Aansluiting aardgas

Aansluiting aardgas

Aansluiting aardgas
Voor de aansluiting op het gasnetwerk zijn er verschillende netbeheerders actief. In België zijn dit Gaselwest, IGAO, IMEA, Imewo, Intergem, Iverlek, Iveka en Sibelgas. Zij zijn aangeduid als distributienetbeheerders en staan in voor de verdeling van aardgas in hun netwerk. Eandis is het bedrijf dat instaat voor de aansluitingen, het opnemen van de meterstanden, het plaatsen van de meters, storingen en defecten opsporen en oplossen, het rationeel energieverbruik bevorderen en het verlenen van diensten en services in naam van de bovenvernoemde bedrijven. Een leuk voordeel bij de aansluiting op het gasnetwerk is de uniforme aanpak van alle distributeurs. Alle aansluitingen zijn op technisch vlak en op financieel vlak identiek aan elkaar, wat gemakkelijker is voor zowel de architect als de aannemer als de installateur, maar ook U.

Alvorens men kan aangesloten worden op het gasnetwerk moet men aan een paar voorwaarden voldoen, althans, Uw woning moet hier aan voldoen. Zo moet de woning gelegen zijn op maximaal 12 meter van een beschikbaar aansluitpunt op het aardgasnetwerk en mag er slechts 3 meter van de aansluiting onder het huis door lopen, al dan niet in kruipruimtes. Het maximaal aardgasdebiet mag ook niet meer dan 8 kubieke meter per uur bedragen. Op de website van Eandis kan U te weten komen of Uw woning hier aan voldoet.

Bij de aansluiting op het netwerk komt een installateur die U zelf toewijst langs bij Uw woning. Hij doet de nodige aansluiting aardgasgraafwerken en legt de nodige leidingen die zullen worden aangesloten op het netwerk. Hij maakt de nodige voorbereidingen om de meters te kunnen plaatsen en is tevens verplicht om deze in te schakelen alsook aan U uit te leggen hoe deze werken en onderhouden moeten worden. De distributeur komt op zijn beurt dan de meters leveren en de nodige aansluitingen maken. Deze plaatst de dienstleiding tot aan het aansluitpunt en zorgt er voor dat alles veilig en wel is aangesloten. Hij maakt de nodige muurdoorgangen in de gevel en doet een dichtheidsproef na de aansluiting van de binneninstallatie. Als U reeds beschikt over een geldig contract met een gasleverancier naar keuze, kan deze de installatie reeds activeren en in gebruik stellen. Let er wel bij op dat hij niet aansprakelijk is voor de gas- en waterdichtheid van de nutsinstellingen. Dit is de verantwoordelijkheid van de bouwheer, met name Uzelf, en niet van de distributiebeheerder.

Zorg er voor dat U op voorhand met de architect een ruimte voorziet waar de meters gemakkelijk en dicht tegen de straat geplaatst kunnen worden. Dit is namelijk een van de vereisten om een meter te mogen plaatsen in Uw woning. Deze moet zowel droog als goed verlucht zijn en voor de meter moet ten allen tijde een vrij doorgang zijn van tenminste 0,80 meter. Dit heeft allemaal te maken met de veiligheid en de duurzaamheid van de meters. Indien deze in een kast worden geplaatst dienen ze altijd verlucht te moeten worden door middel van een rooster bovenaan. Eandis kan, conform zijn regelgeving en eisenpakket, eisen dat deze kast brandbestendig is en ruim genoeg om aan de meters te kunnen werken of aanpassingen uit te voeren. Indien U de meters wilt bundelen met een elektriciteitsmeter dan is dit toegestaan op voorwaarde dat ze in aparte compartimenten van de kast of behuizing zitten en er geen doorvoeringen zijn tussen beide compartimenten.

Top