Home / Aardgas / Gasboiler

Gasboiler

Bij een boiler wordt een voorraad warm water bijgehouden in een thermisch vat. Een boiler werkt volgens een vrij gasboilersimpel principe. Koud water is namelijk zwaarder dan warm water. Bij gebruik wordt de boiler langs onderen aangevuld met koud water zodat aan de bovenzijde het warm water het thermisch vat verlaat. Het water beweegt dus als het ware van beneden naar boven in de tank. In de tank zelf zal men nooit een vermenging opmerken van het koude, toegevoegde water met het warme, reeds aanwezig water omdat het koude water zwaarder is als het warme. Het blijft dus onderaan de tank en vermengt zich absoluut niet met het warme. Het waterpeil in een boiler is dus vrijwel altijd constant en kan niet uitgeput raken zoals men vaak durft te beweren. Het is enkel zo dat de boiler op dat moment de vraag naar warm water niet aankan doordat de opwarmtijd van koud water te lang is om de temperatuur in de boiler op peil te kunnen houden. De reden hiervoor is dat water een enorm hoge warmtecapaciteit heeft en dus de nodige tijd nodig heeft om het water op warme temperatuur te krijgen.

Bij een gasboiler is er een bijkomende ketel waarin het afgekoelde water opnieuw verwarmd wordt. Dit gebeurt door middel van gasverbranding. Normalerwijs plaatst men deze bijkomende ketel vaak vlakbij de boiler om zo het warmteverlies in de leidingen zo veel mogelijk te beperken. Gasboilers op zich zijn relatief goedkoop in vergelijking met een exemplaar dat werkt op zonne-energie, maar houdt er wel rekening mee dat deze minder milieuvriendelijk zijn dan de laatstgenoemde types boilers. In tegenstelling tot een boiler op stookolie is de gasboiler dan weer beter voor het milieu. In bepaalde gevallen krijgt U zelfs premies als U Uw bestaande stookolieboiler laat vervangen door een exemplaar op gas. Reken daar bij dat de gasprijzen minder prijsschommelingen kennen en U bent vast overtuigd dat een gasboiler veel prijszekerder is en bovendien milieuvriendelijker. Een van de leukste dingen aan een gasboiler is het onderhoud. Bij een stookolieboiler dient U van tijd tot tijd altijd een onderhoud te laten uitvoeren. Bij een gasboiler is dit weinig tot niet nodig, zij het dan om te controleren of alles nog naar behoren kan functioneren zonder dat er enig risico is tot lekken of ontploffing

Een gasboiler plaatst U best niet rechtstreeks in de badkamer of in kamers waar U zelf aanwezig kan zijn. De garage of het berghok zijn hier eerder verkozen locaties voor. Dit beperkt het risico bij gaslekken en ontploffingsgevaar. Het is een wijze beslissing om in deze kamers een gasdetector te plaatsen. Zo kan U er tijdig bij zijn als er effectief een lek zou kunnen zijn. De plaatsing van een gasboiler laat U best over aan Uw gasmaatschappij of iemand die hiervoor opgeleid werd. Dit is in Uw eigen belang en veiligheid. U neemt een enorm risico als U probeert deze zelf te plaatsen en bovendien vervalt dan elke kans voor U om een premie te ontvangen.

Top