Home / Andere vormen van alternatieve energie

Andere vormen van alternatieve energie

Geothermische energie

Geothermische energie is energie die men haalt uit de warmte en de temperatuurverschillen tussen het oppervlak van de aarde en dieper in de aarde de warmtereservoirs. Er is aardwarmte die niet diep is de aarde gelegen is maar net onder het oppervlak en die wordt gebruikt om iets te verhitten en te koelen. Dan heb ja nog de aardwarmte die diep gelegen is en die wordt gebruikt om stroom op te wekken . Om geothermische energie te kunnen op te wekken moeten er eerst boringen gedaan worden om warmwaterbronnen te vinden in de aarde en dat grondwater wordt dan gebruikt om gebouwen te verwarmen.

Blauwe energie

Blauwe energie is de energie die gewonnen wordt door het verschil van het zoutgehalte in zout en zoetwater. De energie wordt opgewekt door middel van osmose en met speciale membranen.

OTEC

Otec staat voor “Ocean thermal energy conversion” en het is een groene energie vorm die gebruik maakt van de verschillende temperaturen van het zeewater in de oceaan.

Top