Home / Bio-energie

Bio-energie

Bio-energie is in werkelijkheid gewoon een verzamelnaam van allerlei energievormen die hun energie halen uit organisch Bio-energiemateriaal, ook wel biomassa genoemd, zij het rechtstreeks of via een chemische omweg door allerlei chemische processen. In elk geval is de zon aansprakelijk voor eender welke energiebron die U zich kan inbeelden. Dit is inclusief de fossiele brandstoffen, zij zijn namelijk organisch materiaal dat lang geleden verkoold is geraakt en ophoopte in de verschillende aardlagen. Toch worden zij niet beschouwd als deel van de bio-energie. Men spreekt pas van een biobrandstof als de hoeveelheid koolstof die in de brandstof zit recent uit de atmosfeer werd opgenomen, dit in de vorm van CO2. Door de verbranding van fossiele brandstoffen komen de hoeveelheden koolstof die soms miljoenen jaren hebben vastgezeten opeens terug vrij in de atmosfeer. Dit is een van de grootste oorzaken van het broeikaseffect, dat wetenschappelijk overal ter wereld overeengekomen is.

Om biomassa om te kunnen zetten naar bio-energie zijn er verschillende manieren om dit te kunnen realiseren. Zo is er de thermochemische verwerking, die gewoon de biomassa verbrandt en de daarbij vrijgekomen warmte of gassen gebruikt om elektriciteit op te wekken of simpelweg als verwarming te dienen. Biomassa kan ook biologisch verwerkt worden. Dit houdt in dat men aan anaerobe gisting doet. Dit biologisch afbraakproces werkt met de afwezigheid van zuurstof en laat enkel water, biogas en een residu achter. Men kan dan het biogas gebruiken voor verbranding in turbines of ketels, eventueel gecombineerd met aardgas. Er is ook de fysische verwerking van biomassa. Men perst dan als het ware de massa bijeen en verkrijgt zo bijvoorbeeld koolzaad. Tot slot is er de chemische verwerking, wat pakweg inhoudt dat men de biomassa verwerkt door verestering. Zo bekomt men de nodige, pure plantaardige olie om biodiesel aan te maken.
De overheid, en dan met name de Europese Unie, hebben een aantal maatregelen en richtlijnen opgesteld inzake bio-energie. Zo zou tegen 2010 van de totale energieconsumptie 5,75 procent vertegenwoordigd moeten worden door bio-energie. In 2015 zou dit 15 procent moeten worden en tegen 2020 20 procent. Toch zijn er de laatste tijd twijfels en discussies met betrekking tot deze doelstellingen. Zo zouden er zorgen zijn over de eigenlijke effectiviteit en de duurzaamheid van deze biologische brandstoffen. De grootste factor in deze in twijfeltrekking is de concurrentie met voedsel.

Als gevolg van deze twijfels en disputen zijn de grootste fracties in het Europees Parlement overeengekomen om de doelpercentages te verlagen naar een iets aanvaardbaarder getal. Men zou nu tegen 2020 slechts 6 procent van alle brandstoffen moeten laten vertegenwoordigen door biobrandstof. Tot slot zijn er ook nog enkele eisen vastgelegd inzake de duurzaamheid van de biologische brandstoffen. De broeikasgasreductie zou vastgelegd worden op 35 procent ten opzichte van de fossiele brandstoffen. Laat dit echter geen hinderpaal zijn voor Uw keuze om over te stappen op bio-energie. Het is en blijft een groenere en milieuvriendelijkere bron van energie die een aanzienlijk lagere uitstoot heeft en bovendien volledig gehaald wordt uit biologische/organische materialen.

Top