Home / Bio-energie / Biogas

Biogas

Biogas is een alternatieve energievorm en gasmengsel dat ontstaat uit biologische processen. De hoofdzakelijke biogasbestanddelen van dit gas zijn methaan en koolstofdioxide. Door gevolg van vergisting van organische materialen zoals mest of slib ontstaat biogas. Een goed voorbeeld van een biogas dat in de natuur op zichzelf ontstaat is moerasgas. Doordat dit gas een biologische oorsprong kent is het een uiterst duurzame bron van energie. Bij de verbranding van gereinigd biogas kan het vrijkomen van methaan, een van de sterkste broeikasgassen, beperkt worden tot een minimum. Het wordt dan ook aangemoedigd dit gas te gebruiken vanwege deze zeer gunstige verbrandingseigenschappen. In Belgiƫ en Nederland wordt biogas al geruime tijd gebruikt, men haalt deze dan uit de gassen die ontwikkeld worden bij zuiveringen van afvalwater en de opgehoopte gassen die men kan terugvinden op stortplaatsen. Zo neemt men deze gassen weg en beperkt men een schadelijke omgeving en past men deze tegelijkertijd toe om een groenere energievoorziening te voorzien.

Door reinigingen van het biogas kan men een puurder en kwaliteitsvoller gas bekomen. Dit doet men door de hoeveelheden water en waterstofsulfide af te scheiden en te verwijderen. Door deze kwaliteitsvollere gassen kan men gebruik maken van biogas als brandstof voor voertuigen of bij verwijdering van de aanwezige koolstofdioxide, het gas toepassen in de huidige aardgasnetten. In Nederland zijn er lange tijd subsidies toegewezen voor investeringen in de vergisting van mest. Deze zijn echter recent afgeschaft en dus kwam de ontwikkeling en het initiatief stil te staan. In Belgiƫ zijn er echter nog veel installaties op verscheidene sites die verder ontwikkeld en gebruikt worden. Dit doordat men daar nog altijd blijft investeren in de ontwikkeling van biogas

Biogas is een goed alternatief voor de vaak dure elektriciteit. Daarom dan ook dat in ontwikkelingslanden biogas een goed alternatief kan zijn voor de vaak veel te dure elektriciteit of houtskool. Men kan ook de eigen ontlasting gebruiken om biogas te kweken, toch kan men best een aantal dieren houden en deze gebruiken. Men kan het gas dan gebruiken om op te koken of te verwarmen. Bij ons zijn biogassen vaak onderdeel van de groene contracten die elektriciteitsleveranciers aanbieden. Het is dus vaak het geval dat U op biogas energie geleverd krijgt zonder dat U daarvan op de hoogte was. Voor meer informatie over biogas kan U altijd terecht bij de beheerder van Uw elektriciteitsnet. In de industrie kan men biogas opwekken op verschillende manieren, maar vaak gebruikt men hiervoor gistingsinstallaties die meer dan genoeg biogas opwekken.

Top