Home / Bio-energie / Soorten bio-energie

Soorten bio-energie

Bio-energie heeft in het algemeen twee soorten opgewekte energie, zijnde bio-elektriciteit en bio-warmte. Bio-elektriciteit verkrijgt men door elektriciteit op te wekken met biologische massa die verwerkt wordt door een thermochemische verwerking. Zo verkrijgt men biogas dat kan gebruikt worden voor de opwekking van elektriciteit in turbines of ketels. Het kan eveneens gebruikt worden als verwarmingsmiddel en wordt voornamelijk geproduceerd door middel van pyrolyse. Dit proces verbrand de biomassa tot verschillende bruikbare delen zoals gassen en verbrandbaar materiaal dat warmte kan opwekken dat op zijn beurt dan weer kan gebruikt worden voor de opwekking van elektriciteit. Buiten pyrolyse kan men ook beslissen om biomassa enkel te vergassen, waarbij men puur biogas creƫert. Dit gas kan dan in combinatie met aardgas gebruikt worden ter verbranding en opwekking van elektriciteit of warmte voor Uw woning. Beide soorten bio-energie kunnen gecombineerd gebruikt of verwerkt worden om een gezamenlijk rendement op te leveren. Zo zal men vaak de bekomen stoffen gebruiken voor verdere verwerking en opwekking van elektrische energie. De warmte die vrijkomt in dit proces kan dan gebruikt worden ter verwarming of opwarming.

Top