Home / Energiebesparing / Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen

Bij de bouw van een nieuwe woning, of bij renovatiewerken of vernieuwingen, toevoegingen aan een bestaande woning is het altijd wel nuttig om besparend te denken en aan het werk te gaan. U bespaart immers later op waar U nu aan denkt en dit kan U in de toekomst veel kosten besparen qua energie en verwarming. De meeste besparingen zijn nu standaard verplicht en worden al voorzien door de architect en de aannemer. Toch kan ook U nog een extra bijdrage leveren door Uw woning te voorzien van groene stroom of alternatieve energievormen. Bij de bouw van Uw woning zal men vaak duurzame materialen proberen te gebruiken. U kan dit ook zelf aanvragen zodat de aannemer deze met zekerheid kan gebruiken en toepassen.

Isolatie
Een nieuwe woning vereist een degelijke isolatie. Zo moet het huis volledig dicht zijn maar toch voldoende geventileerd isolatiezonder aan energieverlies te kunnen lijden. Een degelijke isolatie voorkomt dat er warmte naar buiten lekt waardoor Uw verwarmingskosten beperkt blijven en de warmte lekker binnen blijft. In bestaande woningen zijn er vaak grote verwarmingslekken merkbaar op zolders, daar men er vroeger nooit heeft bij stilgestaan dat er langs deze plaatsen warmte zou kunnen ontsnappen naar de buitenwereld toe. Een energieconsulent zal met een infraroodapparaat meten waar precies in Uw woning zich er een energie- of warmtelek voordoet. Bij een renovatie of verbouwing kan U er zich dan bewust van zijn dat er op deze plaatsen beter geïsoleerd moet worden. Isoleren brengt zelfs geld op als U voldoet aan de huidige normen. Zo kan U tot 22 euro besparen per maand en verdient U al gauw Uw investering in het duurdere isolatiemateriaal terug vanaf de eerste maand waarin U begint met stoken.

Vroeger gebruikte men enkel glas omdat dit goedkoper was en minder verwerkingsarbeid kostte. Toch is dit nadelig voor de bouwheer die later het huis zal verhuren of bewonen. Enkel glas laat namelijk veel warmte door en vormt net als slechte isolatie een probleem qua energie- en verwarmingslekken. Daarom dan ook dat men vandaag de dag standaard verplicht is geworden om dubbel glas te gebruiken bij de bouw van een nieuwe woning. Dit is iets duurder maar tevens energiebewuster en besparend. Het biedt ook een steviger raam en een zicht dat quasi gelijk is aan dat van enkel glas. Enkel glas is ook gevoeliger voor damp en andere vochten, bij dubbel glas is dit minder hard merkbaar aangezien het dubbel glas een isolerend effect heeft. Het buitenste raam blijft koud en het binnenste blijft warm, zodat er geen dampvorming plaatsvindt. Hetzelfde principe wordt gebruikt bij deuren. Deze worden vereist zo weinig mogelijk warmte door te laten door elke opening, met name de onderkant. Voor binnendeuren is dit minder hard nodig maar voor buitendeuren is men vaker geneigd om rubberen schuifmatjes te bevestigen onderaan de deur, zodat deze als het ware hermetisch kan afsluiten. Zo wordt wederom de warmte binnen gehouden en voorkomt men een energielek.

Om vocht binnenin de woning te voorkomen gebruikt men al jaren de techniek van de spouwmuur om het vocht binnen de muur weg te trekken en te voorkomen dat deze zich ophoopt op de wanden zelf. Ook Uzelf kan dit voorkomen door Uw kamers voldoende te verluchten. De ramen openzetten van tijd tot tijd is een nuttige zaak, maar vergeet U dan wel niet eerst de verwarming af te zetten. Dit in combinatie met de spouwhaken in Uw muur voorkomt dat er zich vochtplekken voordoen op Uw muren die eventueel Uw behang zouden kunnen laten rotten en een complete vervanging zouden vereisen.

Bouwmateriaal
De woning zelf kan gebouwd worden met stenen die duurzamer zijn dan de klassieke bouwstenen die men gebruikt. dubbelglasDeze zouden steviger, dichter en betrouwbaarder kunnen zijn. Vaak gebruikt men voor de ruwbouw een steviger type bouwsteen om de woning te voorzien van een goede fundering en skelet. Bij de afwerking plaatst men dan sierstenen voor de ruwbouw om het geheel af te werken wat natuurlijk iets mooier oogt dan de klassieke rode bakstenen of bouwstenen die U vaak ziet als U voorbij werken passeert waar men een nieuwe woning aan het plaatsen is. Uw architect en aannemer zullen zeker en vast op de hoogte zijn van dit gebruik en dit ook toepassen op Uw woning.

Het zuinig omspringen met drinkwater is evenzeer een goede zaak. Drinkwater is namelijk schaars in vergelijking met het zeewater op de wereld. Slechts 2 procent van alle hoeveelheden water op onze planeet zijn drinkbaar water, de overige 98 procent bevindt zich in de oceanen en is niet drinkbaar door de hoge concentraties zout. Door de toiletten aan te sluiten op bijvoorbeeld de regenput kan U besparen op het verbruik van drinkbaar water. Veel woningen in de westerse maatschappijen spoelen hun toiletten gewoon door met drinkbaar water, wat een enorme verspilling is zoals U zich wel al kan inbeelden. Zo zijn er ook enkele spaarkranen op de markt. Deze kunnen gebruikt worden in de douche of eender waar om watersparend om te springen met drinkwater. Ook zijn de nieuwere toiletten vaker voorzien van twee knoppen: een voor een korte spoeling en een voor een langere spoeling van het toilet. Bij gewoon een plasje kan men dan kiezen voor een korte spoeling die minder water verbruikt, combineert U dit met regenwater dan bespaart U al helemaal.

De gezondheid van Uw woning draagt evenzeer bij aan de duurzaamheid van Uw woning. Zo moet U voldoende ventileren en er voor zorgen dat er zich geen schadelijke stoffen kunnen ophopen. Schimmels horen hier bij en kunnen leiden tot heel onaangename situaties. Vroeger werden er enorm veel schadelijke stoffen gebruikt bij de woningbouw zoals teer en asbest, deze zijn nu reeds verboden en mogen niet meer worden gebruikt bij de bouw of renovatie van een woning. Bij renovaties van delen in het huis waar deze stoffen werden gebruikt wordt U dan ook aangewezen om een stofmasker te dragen om te voorkomen dat Uw gezondheid in het gedrang komt. Niet alleen deze schadelijke stoffen maar ook de verwarming kan gevaarlijk zijn voor Uw gezondheid indien deze niet voldoende geventileerd kan worden. De verbranding van stoffen brengt namelijk altijd een zekere uitstoot met zich mee die moet kunnen afgevoerd worden. Als deze in de woning terechtkomt is dit een gevaar voor Uw gezondheid!

Energieverbruik
Tot slot is er nog het energieverbruik. Zo kan U investeren in alternatieve energie bij de aanbouw van Uw nieuwe woning of gewoon als toevoeging om duurzamer te beginnen leven. Zonnepanelen zijn vandaag de dag zeer aantrekkelijk geworden, mede door de vrijgemaakte subsidies en premies die U kan verkrijgen. Overweeg dus zeker of dit niets voor U is, U kan er zelfs winst uit maken als U het verbruik lager houdt dan het rendement. Contacteer Uw netbeheerder om uit te vissen of U al dan niet premies kunt ontvangen voor de plaatsing van dergelijke installaties.

Top