Home / Hydraulische energie

Hydraulische energie

Waterrad

Het waterrad wekt elektrische energie op door het bewegen van het rad door de stroming van het water. Het rad is dan in waterradverbinding met een turbine. Het waterrad komt niet zoveel voor omdat de plaats waar het geplaatst kan worden aan enkele strenge eisen moet voldoen.

  • Er mag niet te veel stroming zijn ander kan het rad beschadigd of kapot gaan
  • Er moet een constante stroming staan
  • Er moet stroming en water zijn

Het waterrad produceert wel gratis groene energie.

Waterkrachtcentrale

De waterkrachtcentrale of met een andere naam de hydraulische centrale die gebruik maken van de stroming van water of van de kracht van neervallend water. De kracht of stroming brengt een turbine in beweging en die wekt dan op zijn beurt elektrische energie op . Waterkracht is een zeer propere vorm van energie en daarom ook groene energie . Noorwegen steekt er me kop en schouders bovenuit op het gebied van waterenergie want 99 % van hun elektrische energie wekken ze op door waterkracht.

Golfslagenergie

Golfslag energie is de energie die theoretisch gezien kan gewonnen worden uit de golven op zee . Maar deze vorm van energie wordt zo goed als niet gebruikt omdat het zeer duur is en de apparatuur moet bestendig zijn tegen stormweer. Er zijn wel 2 soorten golfslag energie-installaties de vaste en drijvende installaties .

Getijdenenergie

Getijdenenergie is ook weer een vorm van groene energie die gebruikt maakt van de kracht van water maar dan van het verschil tussen eb en vloed. Het water word dan opgevangen achter een dam en bij laaggetij loopt het water terug naar de zee en zet zo een turbine in beweging.

Hydraulische turbine

Een hydraulische turbine is een turbine die de stroming van het water gebruikt om in beweging te komen en zo energie op te wekken .

Dammen

Een dam of stuwdam is een constructie die volledig door een rivier loopt en de stroming van het water tegenhoudt. In die dam zijn enkele openingen met een soort van rad dar door de kracht van het water in beweging wordt gezet en op die manier weer elektriciteit opwekt.

Top