Home / Vervuilende energie

Vervuilende energie

Vervuilende energie is energie die meedraagt aan de opwarming van de aarde en veel schadelijke stoffen uitstoot . Vervuilende energie is afkomstig van fossiele brandstoffen of nucleaire energie. Elektrische energie wordt vooral opgewekt door kerncentrales in ons land maar vele mensen willen dat deze sluiten maar het probleem is dat er geen volwaardig alternatief is.

Fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen zijn brandstoffen die afkomstig zijn van plantaardige en dierlijke resten. Planten en dieren bevatten allemaal koolstof en doordat de fossiele brandstoffen dienen om verbrand te worden wordt al die koolstof in de atmosfeer fossiele brandstoffengeblazen met veel te grote hoeveelheden die de natuur niet meer kan verwerken want die zorgen namelijk voor de omzetting van koolstofdioxide naar zuurstof. Neem daar nog is bij dat er steeds meer mensen komen en ook meer auto’s , meer huizen en dus minder natuur waardoor er nog minder koolstof omgezet wordt naar zuurstof. De koolstof op onze planeet laat de warmte niet zo goed door en daardoor warmt de aarde op.

Fossiele brandstoffen zijn:

 • Aardolie
 • Aardgas
 • Steenkool
 • Bruinkool
 • turf

De vraag naar fossiele brandstoffen blijft toenemen en dus zal ook de prijs blijven omhoog gaan en dus nog een reden meer om over te schakelen op groene energie. Fossiele brandstoffen zijn ook niet onuitputtelijk in tegenstelling tot groene energie .

Aardolie

Aardolie is een fossiele brandstof die ook “het zwarte goud genoemd wordt . Aardolie bestaat uit allerlei soorten organisch materiaal die naar mate van tijd onder lagen grond en gesteenten zijn terecht gekomen en dan bloot gesteld zijn aan zeer veel druk en hoge temperaturen.
Uit aardolie worden de volgende vervuilende brandstoffen gehaald:

 • Diesel
 • Benzine
 • Stookolie

Aardgas

Aardgas is een gas dat vaak bij aardolie te vinden is en ontstaat op dezelfde manier als aardolie ontstaat. Aardgas bestaat uit methaan, koolwaterstoffen,stikstof en koolstofdioxide. Aardgas is van alle fossiele brandstoffen de schoonste maar wel een gevaarlijke, men ruikt het gas niet en men ziet het niet daarom wordt er een geurstof aan toegevoegd. Aardgas zit de laatste jaren in de lift, de vraag wordt steeds groter en men krijgt subsidies om over te schakelen naar aardgas

Steenkool

Steenkool zijn plantenresten die duizenden jaren terug bedolven zijn en diep in gesteentes te vinden zijn . De steenkoolplantenresten zijn lange tijd onderheven aan droogte ,druk en hitte . Steenkool is een zeer vervuilende brandstof en ook gebeuren er elk jaar ongevallen met mijnwerkers vooral in China.

Bruinkool

Bruinkool wordt door hetzelfde proces gevormd als bruinkool maar eerst heb je bruinkool en dan pas steenkool. Bruinkoop ligt ook niet zo diep als steenkool. Het wordt vooral gebruikt voor thuisgebruik en voor elektrische energie op te wekken.

Turf

Turf is een brandstof die bestaat uit gedroogd veen en het is al een zeer oude vorm van energie. Veen is een natte, sponsachtige grondsoort en bestaat uit plantaardig materiaal.

Energiecentrales
De soorten energie centrales:

 • Kerncentrale
 • Kolencentrale
 • Pompcentrale
 • Warmtekrachtcentrale
 • Kerncentrales

De minst vervuilende kerncentrales zijn de nucleaire centrales maar die leveren radioactief afval op waar niks mee kan gedaan worden en zeer gevaarlijk is.

De werking van een kerncentrale gaat als volgt, in een kerncentrale wordt uranium en dat ondergaat een kernsplijting. Bij die splijting komt er een zeer grote hoeveelheid warmte energie vrij en daarmee wordt water omgezet in stoom en die duwt dan een stoom generator aan en dat is ook het principe van bijna elke energiecentrale.

De andere soorten energie centrales zijn :

 • Spaarbekkencentrale
 • Waterkrachtcentrale

Deze gebruiken de kracht van water om een rad of een turbine in beweging te brengen . Maar daarover meer bij waterenergie want deze 2 centrales zijn niet vervuilend.

Top