Home / Windenergie

Windenergie

Windenergie is een van de alternatieve energievormen op de markt die al het langst aanwezig is, samen met windturbinewaterenergie. Bij windenergie wordt er vaak gebruik gemaakt van windturbines om elektriciteit op te wekken. Vaak komen ze voor in zogenaamde parken, gigantische stukken grond die volledig bezet zijn door windmolens. Op verschillende plaatsen in België en Nederland kan men dergelijke windmolenparken terugvinden, maar meestal worden ze geplaatst aan de kust of op zandbanken ver voor de kust. Men doet dit om dat logischerwijs de windsterkte aan zee veel groter is dan in het binnenland. De twee soorten windturbines zijn de horizontale en verticale-asturbine, waarbij de eerste het meest in gebruik is en voorkomt.

Een turbine bestaat altijd uit een mast, een generator, de wieken en een gondel met daarin een versnellingsbak. De wieken van de windturbines zetten de bewegingsenergie die vrijkomt bij het draaien om naar elektriciteit. Vaak dacht men vroeger dat de opbrengsten en het rendement van de turbine vrijwel geheel afhankelijk zijn van de rotorbladen. Dit is echter niet het geval. Vroeger waren de wieken ook vaak gebouwd met een vaste instelhoek zodat men bij zeer hoge windsnelheden de wieken draaiende kon blijven houden. Vandaag de dag bewegen de wieken mee met hun as en kunnen ze in elke positie een optimale stand en rendement bereiken. Ook beschikken ze over een systeem dat geleidelijk aan de wieken uit de wind draait. Dit is minder belastend voor het stroomnet dan dat men de molens in een keer uitschakelt waardoor een hele hoop energie plots zou wegvallen.

De eigenlijke werking van een windturbine is te vergelijken met de dynamo op Uw fiets. Een generator zet de energie die vrijkomt bij de beweging om naar elektriciteit. Dit doet men door middel van een magneet die draait in een spoel. Er bestaan ook turbines die een generator bevatten met een dubbel toerental, deze leveren een verhoogd rendement bij lage windsnelheden in vergelijking met de gewone turbines. De techniek die er automatisch voor zorgt dat de windmolens altijd in de richting van de wind gericht staan is de krui-installatie. Deze volgt de wind en controleert ook de bekabeling binnenin. Om te voorkomen dat deze te vaak rond zouden gewikkeld worden draait deze de turbine een paar keer in de andere richting.

De turbines met een verticale as zijn minder voorkomend maar uiterst geschikt voor toepassingen bovenop gebouwen. Deze zijn namelijk kleiner en minder zwaar, waardoor ze makkelijk op daken van gebouwen geplaatst kunnen worden. Hun rendement is echter veel lager in vergelijking met hun grote broer met een horizontale as. Men heeft het continue over de voordelen en de nadelen van deze alternatieve energievorm maar aangezien zij de laatste jaren nog altijd in gebruik genomen wordt kan men algemeen aannemen dat de voordelen vaak boven de nadelen uitkomen. Ook bij U thuis kan U een windmolentje laten plaatsen maar vaak is het rendement van deze types veel te laag om werkelijk van een energiebron te kunnen spreken en zijn ze eerder een leuk effectje voor in de tuin.

Top