Home / Windenergie / Nadelen windenergie

Nadelen windenergie

Bij alternatieve energievormen zijn er naast de voordelen voor het milieu en de omgeving ook vaak nadelen verbonden waar men rekening mee hoeft te houden. Zo zegt men altijd dat men moet overstappen naar duurzame vormen van energieopwekking. Toch is bij windenergie dit niet altijd het geval. Het mag dan wel een groene vorm van energieopwekking zijn, toch zijn de gebruikte materialen vaak niet zo duurzaam dan men pretendeert. Zo zijn de wieken van de windturbines vaak vervaardigd uit polyester en polyutheraan, een combinatie van kunststoffen die na gebruik heel slecht te recycleren is. Als U dan weet dat een windmolenwiek een levensduur heeft van ongeveer vijftien jaar tot twintig jaar dan kan U al beseffen dat de afvalberg die ontstaat bij de verwerking van de oude rotorbladen enorm groot is. Zeker nu dat men blijft investeren in windenergie en nieuwe molens blijft plaatsen. Dit enorm nadeel heeft al voor veel kritiek gezorgd op de implementatie van windenergie als vaste, alternatieve energievorm. Bovendien is de hoeveelheid energie die nodig is voor de productie van de materialen voor een windmolen enorm hoog en wordt deze energie door windmolen zelf maar aangemaakt in zes maanden tijd, wat enorm lang is.

Niet alleen dit maar ook het prijzenkaartje dat hangt aan een enkele molen is enorm hoog in vergelijking met de energiecentrales op fossiele brandstof. Dit wordt grotendeels opgevangen door subsidies maar is desondanks toch nog een enorm bedrag. Ook de windsnelheid speelt een belangrijke rol en deze is vaak onvoorspelbaar en zeer moeilijk in te schatten. Daarbovenop is de plaatsing van windmolens in de natuur niet enkel een lelijk zicht maar ook gevaarlijk voor de bevolking vogels die zich huisvest in de bossen of gebieden nabij deze molenparken. Bepaalde soorten eenden blijven bijvoorbeeld honderden meters weg van de molens uit angst waardoor hun habitat enorm verkleind. Vleermuizen sterven of raken vaak gewond doordat de verschillen in de luchtdruk nabij de wieken enorm verschillen. Ook kan men last ondervinden van de schaduw en ook het geluid dat zo’n windmolen produceert. Daarom dan ook dat men de windmolenparken zo ver mogelijk wil plaatsen van de woonomgevingen van zowel mensen als dieren om te voorkomen dat ze deze nadelen zouden ondervinden. Toch moet men op elke locatie rekening houden met de lage massadichtheid van wind. Hierdoor is de energiedichtheid enorm beperkt en kan men vaak een niet al te hoog rendement halen en dit bij een installatie die qua kosten enorm hoog kan oplopen.

Top