Home / Windenergie / Voordelen windenergie

Voordelen windenergie

Al sinds de middeleeuwen en ver daarvoor gebruikt men windenergie en met name windmolens om arbeid te kunnen windturbinesverrichten en verlichten. De eerste windmolens dateren al van ver voor de mechanische arbeid en werden toegepast bij de Perzen maar ook in China. Zo werden windmolens ingezet om graan te kunnen malen of om water op te pompen. Tegenwoordig gebruikt men deze echter om elektrische energie op te wekken als alternatief op de fossiele brandstoffen die tot het broeikaseffect geleid hebben. Deze windmolens of windmolenparken, ze worden namelijk vaak in grote oppervlakten samen geplaatst, zorgen voor een efficiƫnt alternatief op de huidige centrales. Zo kan men deze windmolenparken ver van de kust bouwen om daar een optimaal rendement te bereiken zonder dat dit het zicht wegneemt voor het toerisme of de bevolking. Zo kunnen ook de vogels en andere dieren hun habitat veiliggesteld worden zonder dat zij hier schade of last van ondervinden.

Er zijn enkele belangrijke voordelen aan het gebruik en de installatie van vormen van windenergie. Zo leidt de plaatsing van windturbines tot een vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen alsook de vervuiling en de uitstoot van schadelijke gassen die hier mee gepaard gaat. De duurzaamheid van dit type energie is vaak een bekritiseerd element maar hoeft zeker niet onder te doen aan de hevige commentaren die soms geleverd worden. Windenergie is inderdaad een enorm duurzame vorm van energie, ook al zijn de materialen die gebruikt worden voor de bouw en constructie van de masten en de wieken niet zo duurzaam.

De afhankelijkheid van olieproducerende landen wordt namelijk enorm naar beneden gehaald door het inzetten van windmolenparken. Ook kunnen deze in ontwikkelingslanden gebruikt worden om energie op te wekken in gebieden waar men moeilijk of geen aansluiting heeft op het regionale elektriciteitsnet. De voordelen die een windmolenpark levert zijn vaak overwegend sterker dan de nadelen die hier aan verbonden zijn. Zo voorziet het windmolenpark voor de kust van Belgiƫ bijna tien procent van het totale energieverbruik van het land. Op lange termijn kan men dus een groot deel van de energiekost opvangen door alternatieve energie en kan men de centrales sluiten die nog gebruik maken of gebaseerd zijn op het gebruik van fossiele brandstoffen. Zo helpt ook windenergie samen met alle andere vormen van alternatieve energie om over te stappen naar groene energie. Het is namelijk een makkelijke vorm van energieopwekking aangezien de wind altijd aanwezig is en kan gebruikt worden, al dan niet tegen hogere of lagere windsnelheden.

Top