Home / Windenergie / Windmolen

Windmolen

De windmolen is een van de mens grootste uitvindingen op vlak van automatisering. Zo gebruikte men in de verre windmolenoudheid al windmolens om graan te malen of om water op te pompen van laaggelegen gebieden. Tot ver in de middeleeuwen en zelfs tot in de industriële revolutie gebruikte men windmolens als mechanische werkkracht. Dit was niet alleen erg rendabel maar bovendien ook tijdsbesparend. Men kon zo de molen het maal- of pompwerk laten doen terwijl men zelf met andere productieve dingen bezig was. Vandaag de dag is de windmolen als maal- of pompmachine niet meer in gebruik en is ze meer een antiquiteit die deel is geworden van het uitzicht van de plattelandsomgeving. Het is als energiebron dat de windmolen sinds enkele decennia zijn intrede heeft gedaan. Men gebruikt vandaag de dag windmolens, en zeker gegroepeerde windmolens in windmolenparken, om de nijpende energievraag op te vangen. Windmolens vormen een goede bron van natuurlijke energie die een redelijke hoog rendement kunnen halen, vooral als ze in gebieden worden geplaatst waar hoge windsnelheden meetbaar zijn het hele jaar door.

Toch verschillen deze moderne windmolens enorm veel van hun voorgangers. De klassieke windmolen bestaat uit een brede, stabiele behuizing vervaardigd uit steen, met daarop een wiek met vier bladen. De moderne molen is vaak een metalen of stalen mast met vanboven een draaibare turbine waarop de wiek is bevestigd met soms twee bladen, maar meestal drie. De oorspronkelijke windmolens werden dan ook alleen gebruikt om mechanische arbeid te verrichten, terwijl de moderne afstammeling louter dient om deze mechanische energie om te zetten naar elektrische energie voor de consument. De windmolens van vroeger zijn bijna geheel verdwenen uit het landschap, ook al waren zijn nochtans mooie gebouwen die het toerisme aantrokken. Met uitzondering van enkele molens zijn de meesten bijna geheel verdwenen in Vlaanderen. In Nederland kan men al wat vaker een klassieke, authentieke windmolen tegenkomen en bezoeken. Vaak zijn deze zelfs nog geheel bruikbaar, wat natuurlijk leuk is om te zien.

In tegenstelling tot de klassieke windmolen is de moderne windmolen niet zo mooi ogend. Zij zijn vaak lelijke witte molens op strakke witte palen die totaal niet passen in een groene omgeving of in een woonwijk. Zij worden dan ook vaak ver weg van woonwijken geplaatst zoals bijvoorbeeld op zandbanken in de Noordzee het geval is. Toch zijn er vaak in het binnenland windmolens aanwezig, al dan niet in de buurt van klassieke energiecentrales. Het is dan ook het plan en het toekomstdoel van de energiemaatschappijen om alle klassieke centrales te sluiten en zoveel mogelijk te vervangen door groenere vormen van energieopwekking zoals bijvoorbeeld windturbines. De mensheid is van ver gekomen en heeft nog een lange weg te gaan als het op windmolens aankomt. Toch bewees deze technologie vroeger al zeer nuttig te zijn als men de juiste technieken toepast en verbetert. Het is dus zeker niet uit te sluiten dat in de nabije toekomst erg rendabele en duurzame windmolens een deel zullen worden van de globale energievoorzieningen. Zo zijn ze in ontwikkelingslanden al een van de belangrijkste vormen van energie in gebieden waar het elektriciteitsnet niet toe reikt.

Top