Home / Windenergie / Windturbine

Windturbine

De windturbine is de naam voor de modernere windmolens die men vaak langs de autosnelweg ziet staan of die ver windturbinevoor de kust worden geplaatst. Het zijn als het ware windmolens waarin een gigantische dynamo zit verwerkt. Zij zetten op hun beurt de kracht en energie die vrijkomt bij het draaien van de wieken om in elektrische energie die dan wordt teruggestuurd naar het elektriciteitsnet meteen klaar voor gebruik. Turbines kunnen voorkomen in twee vormen, de horizontale en de verticale turbines. Dit heeft allemaal te maken met hoe de oriëntatie is van de as waarop de wieken worden bevestigd. Globaal gezien zijn de horizontale types in de meerderheid en brengen zijn ook het hoogste rendement op in vergelijking met hun verticale broertjes. Toch is er bij een verticale turbine een groot voordeel, vooral dan bij variabele windsituaties die heel snel kunnen wijzigen. Toch is het rendement van de verticale turbine vaak veel lager dan die van een horizontale en kiest men er dan ook liever voor om deze te plaatsen en te gebruiken. Er zijn vele vormen onder beide types maar het werkingsprincipe komt vrijwel bij alle turbines geheel overeen met elkaar.

De generator die in de cabine van de turbine zit wordt aangedreven door een magneet die in een spoel zit, vergelijk dit met een ordinaire fietsdynamo, die begint te draaien met de wieken mee en eveneens mee versnelt. Door het draaien van de magnetische spoel kan men energie beginnen opwekken. Naarmate de versnelling verhoogt, verhoogt gelijkmatig de hoeveelheid energie die wordt opgewekt. Vaak, vrijwel altijd en zeker bij de nieuwere modellen, zit er bij de generator ook een versnellingsbak die het draaien van de wieken versnelt zodat de hoeveelheid energie die opgewekt kan worden een deel extra verhoogd kan worden. Deze versnellingsbak dient niet enkel en alleen om de wieken te versnellen maar ook om de wieken afbouwend tot stilstand te laten komen. Zo is de verandering van energietoevoer op het stroomnet minder direct en kan het elektriciteitsnet dit gestadig opvangen in plaats van dat men opeens met een nijpend tekort zit doordat alle windmolens tegelijk uitvallen.

De windturbine is net zoals de zonnecentrales een enorm dure investering naar de toekomst toe. Toch kan men door middel van deze technologie gebruik maken van de natuur om energie op te wekken. Door windturbines te plaatsen in gebieden of op locaties waar enorm veel wind voorkomt, zoals bijvoorbeeld ver voor de kust, kan men een enorm hoog rendement behalen en een groot deel van de bevolking van groene elektriciteit voorzien. Het rendement van een heel park windturbines kan namelijk tot 10 procent van de bevolking voorzien van energie als deze optimaal en efficiënt geplaatst zijn en gebruikt kunnen worden. In zowel Nederland als België worden ze al geruime tijd gebruikt om een deel van het elektriciteitsnet over te nemen van de oudere centrales. Zo zijn er onder andere nog altijd plannen in de maak om extra windmolenparken aan te bouwen in de nabije toekomst zodat de voorziening van energie door windturbines nog verhoogd kan worden.

In tegenstelling tot de klassieke windmolen is de moderne windmolen niet zo mooi ogend. Zij zijn vaak lelijke witte molens op strakke witte palen die totaal niet passen in een groene omgeving of in een woonwijk. Zij worden dan ook vaak ver weg van woonwijken geplaatst zoals bijvoorbeeld op zandbanken in de Noordzee het geval is. Toch zijn er vaak in het binnenland windmolens aanwezig, al dan niet in de buurt van klassieke energiecentrales. Het is dan ook het plan en het toekomstdoel van de energiemaatschappijen om alle klassieke centrales te sluiten en zoveel mogelijk te vervangen door groenere vormen van energieopwekking zoals bijvoorbeeld windturbines. De mensheid is van ver gekomen en heeft nog een lange weg te gaan als het op windmolens aankomt. Toch bewees deze technologie vroeger al zeer nuttig te zijn als men de juiste technieken toepast en verbetert. Het is dus zeker niet uit te sluiten dat in de nabije toekomst erg rendabele en duurzame windmolens een deel zullen worden van de globale energievoorzieningen. Zo zijn ze in ontwikkelingslanden al een van de belangrijkste vormen van energie in gebieden waar het elektriciteitsnet niet toe reikt.

Top