Home / Zonne energie / Zonnecellen

Zonnecellen

De zonnecel is de tegenhanger van de zonnecollector en wordt meer en meer toegepast in de installaties die men nu zonnecelplaatst. Dit is simpelweg zo omdat men dan de stroom direct terug op het stroomnet kan terugsturen en zo een bijdrage levert aan de groene stroom en het milieu. U wordt er dan ook degelijk voor betaald mits U Uw netbeheerder op de hoogte brengt, een contract afsluit en voldoet aan alle hieraan verbonden voorwaarden. Zonnecollectoren worden vaker gebruikt als het gaat om de verwarming van vloeistoffen of verwarming in het algemeen. Bij zonnecellen geniet U van een eigen stroomvoorziening die niet alleen groen is maar ook een vrij hoog rendement heeft. In vrijwel alle gevallen zal U met een stroomoverschot zitten en kan U deze laten terugsturen op het elektriciteitsnet waarvoor U nog eens vergoed wordt ook. Het gebruik van zonnecellen heeft dezelfde plaatsing en onderhoudsmethode als de zonnecollector met het verschil dat U nu groene stroom produceert en geen warmte voor de verwarming in Uw huis of de badkamer.

De zonnecel, ook wel een fotovoltaïsch paneel genoemd, genereert elektriciteit doordat er in de bak waarin het zonlicht verwerkt wordt twee siliciumplaten zitten die elektrische stroom genereren en opleveren onder invloed van lichtfotonen. Deze opgewekte elektriciteit wordt vervolgens afgetapt en is direct klaar om in gebruik te nemen of opgeslagen te worden. In vele gevallen zal de aannemer die deze installatie zal plaatsen U aanraden om ook een aantal accu’s te voorzien, dit om de overtollige stroom op te slaan voor later gebruik of in het geval van een stroompanne te dienen als noodvoorziening voor bijvoorbeeld Uw diepvries of koelkast. U kan deze stroom eveneens gebruiken om rechtstreeks machines aan te drijven indien U een bedrijf bezit. Zo vermijdt U hoge energiekosten en kan U Uw kapitaal aansterken. De plaatsing van zonnecellen zelf is niet zo verschillend van zonnecollectoren, deze is zelfs vrijwel identiek.

Net als bij de zonnecollectoren kan U ook hier in aanmerking komen voor verscheidene premies en subsidies. Raadpleeg altijd eerst het gemeentehuis of stadhuis voor de nodige info alvorens U enige planningen maakt voor de plaatsing van een dergelijke installatie. De kosten van zonnecellen liggen vrijwel even hoog als die van zonnecollectoren. Merk wel op dat ook wanneer de zon niet direct schijnt op de panelen U nog altijd elektriciteit opwekt. Dit heet diffuse opwekking, wat wil zeggen dat de lichtfotonen nog altijd invallen op de zonnepanelen ondanks de belemmering van de wolkendekken die er tussen hangen. Het rendement ligt dan iets lager maar zal nog altijd tegemoetkomen aan wat U nodig heeft in huis. Rechtstreekse zonne-inval is nog altijd het meest renderend maar kan niet altijd gegarandeerd worden. Desondanks is het rendement van de zonnecel nog altijd zeer hoog en hoog genoeg om een gezin te voorzien van stroom.

Top