Home / Zonnepanelen

Zonnepanelen

Samen met windenergie, getijdenenergie, waterkracht en biomassa vormt zonne-energie vrijwel meer dan 99,9 procent van alle hernieuwbare energie beschikbaar op de Aarde. Het is tevens ook een van de weinige energievormen die in hoge concentratie kan voorkomen zonder al te veel verlies. De hoeveelheid energie die de zon uitstraalt is ongeveer 9000 keer groter dan de totale behoefte van alle mensen op aarde tezamen. Het is dus vanzelfsprekend dat er een heleboel energie verloren gaat en beschikbaar is om gebruikt te worden, men hoeft hier enkel de nodige apparatuur voor te installeren en te investeren in nieuwe technologieën.

Zonne-energie wordt al eeuwen lang toegepast, niet per se door de mens maar door de natuur zelve. Planten doen elke zonnepanelendag aan omzetting van koolstofdioxide en water naar suikers, fotosynthese, waarbij zonnestralen een enorm grote rol spelen. Ook de mens zelf past al enkele eeuwen onbewust zonne-energie toe op zijn leven. Aardappels en andere gewassen groeien en ontwikkelen doordat zonnestralen worden omgezet naar bruikbare energie. Toch wordt met al deze processen slechts 1 procent van alle beschikbare energie gebruikt.

De mens kan door middel van moderne technologieën gebruik maken van zonnestralen om energie op te wekken. De alom bekende zonnepanelen vormen hier de meest geadverteerde soort maar zijn daarom niet het meest rendabel. Het grootste praktische probleem is dat het aantal opgewekte energie per tijdseenheid op een oppervlak, de zonneconstante, vaak slechts niet rendabel genoeg is om te spreken van een efficiënt resultaat. Factoren zoals de hoek waaronder de zon schijnt op de zonnecellen of de luchtdichtheid beïnvloeden de efficiëntie enorm en dit vaak in negatieve vorm. Daarom dan ook dat men vaak over grote oppervlakken met zonnepanelen moet beschikken om tot een bevredigend resultaat te komen.

De prijzen zijn in vele gevallen ook niet erg aantrekkelijk voor de burger om een investering te doen in deze opkomende, maar reeds op punt gestelde, technologie. Ondanks de kleine inspanningen van de overheid om subsidies uit te delen over zij die zonnepanelen laten installeren aarzelt de consument toch nog altijd. Bij een goed geplaatste oppervlakte zonnepanelen kan men echter toch snel z’n investering terugwinnen, zij het op enkele jaren tijd. Het belangrijkste is dat U meewerkt aan een betere leefwereld, dit in de vorm van groene stroom die U zelf opwekt en zelf kan consumeren. Het is dus zeker geen zonde om dit te overwegen bij de bouw van een nieuw huis.

Top