Home / Zonnepanelen / Opbrengst zonnepanelen

Opbrengst zonnepanelen

De opbrengst van Uw zonnepanelen is afhankelijk van Uw energieverbruik alsook het rendement van de gehele installatie. Het spreekt voor zich dat als Uw energieverbruik hoger ligt dan dat wat Uw installatie zonnepanelen kan opwekken aan energie U geen winst zult boeken omdat U extra stroom nodig heeft van het gewone stroomnet. zonnepanelenAfhankelijk van het rendement van de installatie zal Uw opbrengst hoger of lager liggen wanneer Uw energieverbruik lager ligt dan het minimum aantal energie dat U kan opwekken. Stel, U heeft ongeveer zes vierkante meter zonnepanelen liggen op Uw dak die een optimaal rendement kennen. U zal dan op een jaar tijd ongeveer 350 tot 450 kilowatt elektriciteit opwekken per uur. Om dan te berekenen hoeveel U kan terugwinnen hoeft U enkel het totale energieverbruik op te meten en af te trekken van het totaal aantal geproduceerde elektriciteit. Vermenigvuldig dit met de energieprijzen die nu geldig zijn en dan bekomt U het bedrag dat U kan terugverdienen. Het kan zijn dat de opbrengst die U maakt per jaar verschilt op jaarbasis. Dit kan zijn doordat de energieprijzen het ene jaar sneller zijn gestegen dan het andere of net omgekeerd.

Algemeen gezien zal Uw opbrengst stijgen met de jaren, doordat de energieprijs stijgt door de inflatie.

Bij winst zal U merken dat U Uw energiemeter kan terugdraaien doordat U stroom levert aan het stroomnet. Dit is enkel van toepassing als Uw energieverbruik lager ligt dan de energieopwekking. Ook moet U hiervoor een contract afsluiten met de netbeheerder alvorens U in aanmerking komt voor het opstrijken van een vergoeding, Uw opbrengst. Gemiddeld ligt te prijs van een kilowattuur op 15 cent per eenheid. Dit lijkt laag maar kan bij enorme hoeveelheden sterk toenemen, zeker op jaarbasis.

Er is slechts een oplossing om Uw rendement ophoog te halen en dat is door de plaatsing van extra zonnepanelen op Uw dak, al heeft U daar vaak weer een fikse investering voor nodig om dit te kunnen verwezenlijken.

Het is aan U om goed en ver vooraf te berekenen of U al dan niet winst zal boeken of verlies zal maken op de installatie die U gaat laten plaatsen. Een zonne-installatie heeft namelijk maar een levensduur van 20 tot 30 jaar en indien U eindigt met een vrij slecht rendement of als U een hoog energieverbruik heeft dan kan het goed zijn dat de periode waarin U winst begint te maken en U dus Uw opbrengst kan opstrijken ver buiten deze levensduur valt. Weeg dus vooraf goed af of U al dan niet een opbrengst zult maken alvorens over te gaan op de installatie en plaatsing van de zonnepanelen. Maak de nodige berekeningen, bereken alle nodige bedragen en waarden, en vraag aan de installateur wat het gemiddelde rendement is van de installatie die U wilt gaan plaatsen. Zo kan U een accuraat en reƫel beeld scheppen van de kosten en opbrengsten die U eventueel zal maken zonder dat U hiervoor noodzakelijk al plannen of afspraken voor heeft gemaakt. De installateur zal U altijd met dit soort zaken kunnen verderhelpen.

Top