Home / Zonnepanelen / Terugverdientijd zonnepanelen

Terugverdientijd zonnepanelen

De periode waarin U Uw investering in de installatie zonnepanelen die U heeft laten plaatsen kan terugverdienen heet de terugverdientijd. Deze staat standaard op 10 tot 15 jaar, afhankelijk van het merk en het rendement van Uw installatie. Deze kan afhankelijk van de energieprijzen en het rendement van Uw installatie verkort of verlengd worden. Aangezien de meeste installaties standaard rond de 25 jaar kunnen blijven werken zonder enige vervanging is de terugverdientijd dan ook iets wat binnen die tijdsmarge zou moeten liggen. Vaak spelen factoren zoals de huidige energieprijzen, olieprijzen en dergelijke een belangrijke rol en kunnen ze een grote invloed hebben op hoe lang het eigenlijk duurt vooraleer U volledig het bedrag van Uw investering heeft teruggewonnen

De terugverdientijd van een installatie zonnepanelen wordt berekend per Wattpiek, dit is het maximale aantal energie dat terugverdientijdUw installatie kan produceren wanneer deze optimaal werkt. Afhankelijk van de energieprijzen zal de kostprijs van elektriciteit hoger of lager liggen. Het spreekt voor zich dat als de prijzen stijgen, Uw vergoedingen mee zullen stijgen. Dus langs de ene kant is de stijging van de olie- en energieprijzen een nadelig iets voor zowel U als de totale bevolking, maar langs de andere kant kan U dan genieten van een hogere vergoeding waardoor de terugverdientijd van Uw zonne-installatie vermindert wordt. Elk jaar stijgt de energieprijs een zevental procent, dit door de inflatie, wat eigenlijk vrij normaal is aangezien de loonindex ieder jaar stijgt. Stel nu dat de prijzen dubbel zo veel stijgen. Dit zou betekenen dat Uw terugverdienperiode tijdelijk een verkorting kent van ongeveer vier tot zes jaar.

Op het internet staan verschillende middelen die U kunnen helpen bij het berekenen van Uw terugverdientijd. Hiervoor heeft U gegevens nodig zoals het totale bedrag van Uw investering, het rendement en de opbrengst van Uw installatie, alsook de bedragen van eventuele subsidies en premies die U hebt verworven bij de plaatsing of het in gebruik nemen van de installatie. Met deze middelen kan U exact berekenen hoeveel U kan terugverdienen met de huidige energieprijzen en hoe lang het zal duren vooraleer U het volledige bedrag heeft terugverdiend en kan beginnen met winst te maken op de installatie wat natuurlijk de hoofdgedachte was toen U deze liet plaatsen: investeren, produceren en incasseren.

Houdt er wel altijd rekening mee dat de energieprijzen een heel inconsistent iets zijn die vaak onderhevig zijn aan wisselingen en schommelingen. Het ene jaar kan de terugverdienperiode dus bijvoorbeeld 10 jaar bedragen, gevolgd door een jaar waarop deze slechts 7 jaar is, maar het daaropvolgende jaar plots terug 15 jaar is. Het is in het algemeen een heel subjectief en zwak gegeven dat nauwkeurig en nauwlettend op de voet moet gevolgd worden. U kan er alvast zeker van zijn dat U zeker Uw investering zal terugverdienen binnen de levensduur van Uw geplaatste installatie. Anders zou men dit nooit intensief laten installeren en aansporen tot overstappen naar deze installaties. De efficiƫntie is al geruime tijd bewezen en het is nog nooit voorgekomen dat een consument zijn investering niet heeft teruggewonnen binnen de daarvoor voorziene tijd of periode.

Top