Home / Zonnepanelen / Werking zonnepanelen

Werking zonnepanelen

Bij zonnepanelen zijn er twee soorten panelen te onderscheiden die elk een andere werking hebben, alsook een ander verwerkingsproces gebruiken om energie op te wekken. De eerste vorm is de gekende zonnecollector. Deze soort panelen zijn eigenlijk vergelijkbaar met een tegengestelde verwarmingsinstallatie. De zonnecollector is een geïsoleerde behuizing waardoor leidingen lopen die een vloeistof of een ander medium bevatten, in vrijwel alle gevallen gebruikt men hier water voor. Bovenop de bovengenoemde onderdelen ligt de absorbeerplaat, voor U wellicht bekend als de grote zwarte plaat die kenmerkend is voor de zonnepanelen. Als toplaag beschikt de zonnecollector over een afdekplaat, die het geheel beschermt en de schade probeert te beperken.

Doordat de absorbeerplaat al de warmte opvangt die zon uitstraalt, zal het water of een andere vloeistof in de leidingen werking zonnepanelenbeginnen op te warmen. Die stroomt op zijn beurt dan naar de boiler waar deze eventueel nog verder verwarmd kan worden, vaak is de temperatuur nog iets te laag, rond de 80 graden, om van verwarmd water te spreken. In ieder geval, elke druppel water die niet chemisch verwarmd moet worden is een besparing op de kosten van Uw energierekening.

Vervolgens is er de tweede soort, de fotovoltaïsche soort, die meer en meer in gebruik wordt genomen. Het gebruikte energieverwerkingsproces bij dit type zonnepanelen is iets ingewikkelder en gecompliceerder dan bij zonnecollectoren. Het systeem dat schuilgaat achter deze soort maakt gebruik van silicium, ook wel bekend door het gebruik van deze stof bij microchips en andere computer- en/of elektronicagerelateerde componenten. In de behuizing, die vrijwel identiek is aan die van de zonnecollector, zitten twee siliciumplaten die door de invloed van zonlicht een stroom gaan opwekken tussen beide platen in. Deze opgewekte stroom kan vervolgens afgetapt worden en toegepast worden bij huiselijk gebruik of andere doeleinden.

De eigenlijke verwerking en toepassing van de opgewekte stroom kan in vele gevallen sterk verschillen van elkaar. Bij sommige installaties opteert men er voor om de opgewekte energie meteen op het elektriciteitsnet te sturen waarbij dan ook Uw meterstand van de stroom achteruit wordt geklokt, zodat U kan genieten van een verlaagde energiekost. Een andere manier die ook vaak toegepast wordt is dat men de opgewekte stroom gaat gebruiken om een machine aan te drijven, hierdoor bespaart men vaak op de hoge energiekosten die grote machines met zich meebrengen. Tot slot kan men er ook voor kiezen om de elektriciteit te gebruiken om een accu op te laden zodat de stroom later nog kan gebruikt worden als, bijvoorbeeld noodgenerator of noodbron.

Top